KVH Československo 1945-1990 ČSLA PS SNB VMV LM

       |O klubu|               |O členství|               |Předběžná přihláška|               |Výroční zpráva 2008|
  Nová stránka 1

Členství

Akce

Výstroj a výzbroj

Články a recenze

Zajímavé odkazy

Diskusní fórum

Bazar

Kontakt

 

Historie:

 Náš klub vznikl v roce 2000 jako volné sdružení zájemců o nedávnou československou vojenskou historii. Na "zakládající" schůzi jsme tehdy dorazili, pokud mě pamět neklame, čtyři.
 Začátky byly docela krušné. Na jednu stranu se sice objevilo dost lidí, kteří nám fandili, protože jsme byli v podstatě prvním klubem, který se této tematice věnuje soustavně, na druhou stranu bylo i nemálo těch, kteří se nám kvůli "jehličí" vysmívali. Ne snad že by dnes tací neexistovali, ale už i československá armáda a bezpečnost od dob druhé světové války začíná být považována za regulerní součást vojenské historie. Snad na tom máme i my svůj díl zásluh.
 První naší akcí bylo seznamovací cvičení v bývalém VVP v Konárovicích na jaře 2001. Z dnešního pohledu to byla akce dost rozpačitá a nedotažená, ale i tak to byl slibný začátek. Tehdy náš klub nesl název "Klub vojenské historie Československo 1948-1989. Původně mé snahy o začlenění bezpečnostních složek do našeho repertoiru nepadaly na úrodnou půdu. Nicméně díky červencové akci ve Valticích (která se proslavila různými způsoby) začalo semínko PS v našich řadách klíčit. Protože už rok 2001 ukázal, že jsme životaschopným klubem, začali jsme se zabývat registrací u Ministerstva vnitra ČR jako občanské sdružení. Jednoznačně se potvrdilo že oficiální právní forma naší existence nám ulehčuje činnost, zvlášť při jednání s úřady. Nevýhodou je snad jen nutnost vedení účetnictví. V říjnu 2002 jsme tak zároveň se Dnem ČSLA oslavili oficiální vznik (2. 10. 2002) již pod příhodnějším jménem Klub vojenské hitorie Československo 1945-1990, který lépe odpovídá našemu záběru. Den ČSLA od té doby pořádáme v různých formách v podstatě pravidelně a vždy je tak spojen s oslavou výročí klubu.
 Až do roku 2003 jsme se potýkali s nedostatečnou členskou základnou (tvořilo ji proměnlivě šest až sedm členů) a klub byl tím pádem často paralyzován nedostatečnou účastí na akích a řada jich tak byla zrušena. V té době jsme byli víceméně pražsko-středočeským klubem. Od roku 2003 se začala situace lepšit a v roce 2004 jsme zaznamenali první větší várku nových členů. S tím se začal náš klub měnit na sdružení s celorepublikovou působností.
  V roce 2005 jsme se sice poněkud zasekli - především kvůli velké pracovní a školní vytíženosti hlavních tahounů, z čehož vyplynula menší aktivita (sice jsme zvládli natáčení filmu Rajonové blues, ale jinak pouze pár akcí z čehož jich byla řada zaměřena na květen 1945) a tím i lehčí krize. V prosinci 2005 proběhly druhé volby klubového výboru, kde jsem původně již ani nechtěl kandidovat, ale všichni zúčastnění potvrdili chuť do další činnosti a "poučení z krizového vývoje", takže jsem se podmínečně stal předsedou na další funkční období.  Výbor v novém složení se ukázal být opravdu aktivním a zmrtvýchvstání klubu v roce 2006 mě utvrdilo v tom, že jsem udělal dobře. V říjnu 2006 proběhla akce Přijímač 2006, která opět přinesla nové mladé členy a od té doby průběžně přicházejí další nováčci. Od "vzkříšení" v roce 2006 klub urazil ohromný kus cesty, odvedl mnoho práce a stále se dynamicky rozvíjí.

Současnost:

 Členskou základnu tvoří cca patnáct osob z celých Čech, Moravy i Slezska. Věkové složení členů je 16 až 33 let, věkový průměr je přibližně 22 let.
 Klubové akce se konají rovněž po celém území České republiky, občas se vypravíme i k některým z našich sousedů. K dispozici máme i vlastní kasárna v bývalém VÚ Lešany u Týnce nad Sázavou, kde jinak sídlí též Vojenské technické muzeum Vojenského historického ústavu Armády České republiky. Díky vzájemnému pochopení a rozvoji spolupráce v posledních letech s VHÚ máme k dispozici jak prostory kasáren, tak muzejní techniku pro veřejné ukázky i pro klubový výcvik.
 Naši členové se rovněž na základě dobrovolnosti účastní letních brigád ve VTM Lešany při údržbě, opravách a restaurování vojenské techniky nejen z dob ČSLA. Dalším podobným partnerem je nám od roku 2008 i Technické muzeum v Brně, kde si zvláště ceníme možnosti výcviku v reaktivovaném opevnění na jihomoravské hranici. Kromě toho spolupracujeme i s řadou dalších subjektů různého zaměření z celé republiky (muzea, sběratelé, kluby apod.), se kterými se navzájem doplňujeme, aby naše činnost byla co nejzajímavější a nejpestřejší.
 Náplní činnosti klubu jsou vojenskohistorické akce (ve formě klubových cvičení, bojových ukázek pro veřejnost, bezpečnostně-preventivních akcí pro mládež atd.), mapování a veřejná prezentace historie československé armády, bezpečnosti a ostatních ozbrojených složek, sběratelství, odborné poradenství při filmovém natáčení či účast jako odborný kompars apod.
 Cílem našeho snažení je objektivní pohled veřejnosti na nedávnou historii naší vlasti a pochopitelně zábavné a zajímavé strávení našeho volného času. Klubové akce jsou jak jedno-, tak vícedenní. Nejčastější schéma akce je příjezd na místo konání v pátek večer a odjezd domů v neděli odpoledne. Od jara 2008 se nám daří pořádat i pětidenní akce. Taková akce je však pochopitelně únosná tak jednou, maximálně dvakrát do roka. Celkový počet akcí za rok je různý, poslední tendence ukazují v průměru na jednu akci měsíčně. Účast na akcích je nepovinná a závisí pouze na chuti a možnostech každého člena.
 Nejsme však jen "akademicky" sucharským spolkem osob s podobným koníčkem. Myslím si že mohu tvrdit že se z nás stal kolektiv kamarádů ve kterém nikdy není nouze o legraci.


 Jedinou povinnou výstrojí člena, který se chce aktivně podílet na klubových akcích je odlehčená výstroj vojáka ČSLA z 80. let, ve které nejčastěji realizujeme motostřelecké družstvo ČSLA.
 Další období a jednotky jsou již zcela na dobrovolnosti jednotlivých členů.
 Jsou to zejména tyto:
Pohraniční stráž - různé druhy pohraničních hlídek, zejména 50. a 80. léta
Sbor národní bezpečnosti - Útvar SNB 9600 druhé poloviny 40. let, oddělení VB 50. až 80. léta, frekventatni PÚ VB
Československá lidová armáda - pěchota, střelecké, motostřelecké i jiné útvary 50. až 80. let
Československá armáda - pěchota v období boje proti UPA
Lidové milice
Pohotovostní pluk 1 Národní bezpečnosti - roky 1945 a 1946
Vnitřní stráž a vojska MV - motomechanizovaná brigáda VS 50. léta, VMV 80. léta
... a podle zájmu členů a potřeb klubu i další.

Petr Drahorád, předseda

Všechna práva vyhrazena. Klub vojenské historie Československo 1945 - 1990. © 2008